Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger hos d’lash

1. Behandling af dine oplysninger.
Når du via bookingsiden opretter dig som bruger hos d’lash, vil du blive bedt om at give d’lash en række oplysninger om dig selv. D’lash er ansvarlig for behandlingen af disse oplysninger.

Behandling af disse oplysninger er nødvendigt for at d’lash kan sikre effektiv tilrettelæggelse af opgaver, herunder styring af kalenderaftaler og registrering af tidligere og fremtidige behandlinger. Endvidere har vi mulighed for, at du som kunde får tilsendt remindere på dine bookede tider, kan modtage elektroniske fakturaer, og at vi – såfremt du er tilmeldt – kan sende dig nyhedsbreve fra d’lash.

2. Indsamling af oplysninger

d’lash indsamler og behandler følgende oplysningerne om dig, som bruger af d’lashs online bookingtjenester:
Navn,
adresse,
postnummer og by,
telefonnummer, og
e-mail-adresse

Vi indsamler og opbevarer også oplysninger om dine tidligere og fremtidige behandlinger, herunder enkelte journalmæssige oplysninger som f.eks. allergier.

Endeligt indsamler vi også i enkelte tilfælde – med dit skriftlige eller mundtlige samtykke – fotos af dine øjne før og efter behandlingen. Disse fotos vil blive brugt i reklamemæssig henseende og kun til dette.

3. Sletning af dine oplysninger

D’lash sletter dine oplysninger, hvis du fremsætter anmodning herom.

4. Tilbagetrækning af samtykke

Visse personoplysninger behandles af d’lash baseret på særskilt samtykke fra dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at kontakte d’lash.
Trækker du dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke påvirke lovligheden i vores behandling af disse personoplysninger med baggrund i dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækning af samtykke. Tilbagetrækning af samtykke, har derfor først virkning fra datoen for denne tilbagetrækning. Tilbagetrækningen vil helle ikke påvirke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 1 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

5. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du efter persondataloven en række rettigheder:

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i d’lashs behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger og en kopi heraf. Du har også ret til at få transmitteret en kopi af dine oplysninger til en anden virksomhed, hvis dette teknisk muligt.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt vi kan imødekomme din indsigelse. Hvis dette er tilfælde, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Endelig har du ret til at få slettet, blokeret eller berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter persondataloven, kan du kontakte d’lash på kontakt@dlash.dk.

6. Klage over vores behandling af dine oplysninger

Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.